شنبه ۰۴ فروردین ۱۳۹۷

گردن کشیده

یقه اسکی برای کدام یک از آقایان نامناسب است؟

یقه اسکی برای کدام یک از آقایان نامناسب است؟

یکی از محبوب ترین پوشیدنی های فصل سرد سال همین گرم پوش های دستباف یا ماشین بافت است که به وفور زیر کت شلوار رسمی با اورکت و پالتو پوشیده می شود البته این تن پوش قابلیت پوشیدن همراه شلوار جین و تیپ های اسپرت را هم دارد، اگر…
بیشتر بخوانید