سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

کمک به دیگران

کارهای خوبی که در انجام آن ها نباید تعلل کنید!

کارهای خوبی که در انجام آن ها نباید تعلل کنید!

آیا تا به حال احساس کرده اید امروز بیش تر آدم ها به خودشان خیلی زیاد، و به دیگران خیلی کم توجه می کنند؟ «احساسی که به دیگران نسبت به خودشان می دهید، چیزهایی زیادی درباره ی شما می گوید» فکر می کنید اگر همه ی ما کمی تلاش…
بیشتر بخوانید