پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

کلیه

نوشیدنی مفید برای دفع سنگ کلیه

نوشیدنی مفید برای دفع سنگ کلیه

سنگ های کلیه معمولا کوچک و سخت بوده و از مواد معدنی و نمک اسید ساخته شده اند در اثر ایجادسنگ عملکرد کلیه دچار اختلال می شود. اما یک راه کار ساده، موثر و در عین حال ارزان قیمت برای جلوگیری…
بیشتر بخوانید
راهکارهایی برای پیشگیری از سنگ کلیه

راهکارهایی برای پیشگیری از سنگ کلیه

سنگ کلیه، مواد معدنی و نمک های ته نشین و متبلور شده در کلیه است. معمولا مایع ادرار از تماس ضایعات با یکدیگر جلوگیری می کند؛ اما زمانی که مایعات کافی در ادرار وجود ندارد و یا میزان ضایعات جامد…
بیشتر بخوانید