پنج شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۹

پت

آیا شما شرایط نگهداری از يك حيوان خانگي را دارید؟

آیا شما شرایط نگهداری از يك حيوان خانگي را دارید؟

اگر حیوانات را واقعاً دوست داریم، چند اصل ساده را فراموش نکنیم: مالکیت یک حیوان؟ همیشه به یاد داشته باشیم که ما حافظ حیوانات هستیم نه مالک آن ها. در روابط انسان با حیوان همانند روابط انسان با انسان “مالکیت”…
بیشتر بخوانید