شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

مشق

چگونه کودک تان را به انجام تکالیف درسی علاقمند کنید؟

چگونه کودک تان را به انجام تکالیف درسی علاقمند کنید؟

فرزند پروری و تکالیف مدرسه شکی نیست که شیوه درس خواندن بچه ها در منزل ارتباط مستقیمی با سبک فرزند پروری والدین دارد و هر قدر والدین والدگری آگاهانه را اجرا کنند، در شیوه درس خواندن بچه ها کمتر با…
بیشتر بخوانید