دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

مدل عینک

نکات مهم و اصولی برای انتخاب عینک مناسب با فرم صورت تان

نکات مهم و اصولی برای انتخاب عینک مناسب با فرم صورت تان

تضاد تضاد در انتخاب عینک امری کلیدی است. منظور از تضاد فرم عینک است. به عنوان مثال اگر شما صورتی مربعی شکل یا زاویه دار دارید، باید عینکی با فریم گرد انتخاب کنید تا با فرم صورت تان تضاد داشته…
بیشتر بخوانید