شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷

لیست کارها

آیا نوشتن خاطرات روزانه به زندگی ما کمک می کند؟

آیا نوشتن خاطرات روزانه به زندگی ما کمک می کند؟

اختصاصی چاره چی / نوشتن خاطرات روزانه کمک زیادی به سالم ماندن ما به خصوص از لحاظ روحی کرده و زمانیکه به یادداشت هایمان نگاه می کنیم با یادآوری خاطراتمان به آرامش بیشتری می رسیم.   – فواید یادداشت های…
بیشتر بخوانید