سه شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۹

قرنطينه

٨ سرگرمی و بازی جالب کودکان در روزهای قرنطینه و خانه‌نشینی کرونا ویروس

٨ سرگرمی و بازی جالب کودکان در روزهای قرنطینه و خانه‌نشینی کرونا ویروس

سرگرم کردن و بازی با کودکان کار چندان آسانی نیست. علیرغم این که کودکان نسل قدیمی تر علیرغم امکانات کم تر و محدودتر سرگرمی ها و تفریحات بیشتری داشتند، کودکان نسل حاضر سخت تر سرگرم می شوند. از سوی دیگر با این که در حال حاضر انواع…
بیشتر بخوانید
پنج چيزي كه بايد در مورد ويروس كرونا بدانيد

پنج چيزي كه بايد در مورد ويروس كرونا بدانيد

ويروس كرونا اين روزها تبديل به يك كابوس برايمان شده، هركسي را اطرافمان ميبينيم كه سرفه ميكند يا ماسك به صورت زده، بدنمان ميلرزد كه نكند ناقل اين ويروس جديد و كشنده چيني باشد. محققان هنوز این نوع جدید از…
بیشتر بخوانید