چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹

صرفه جویی

۱۰ راز ثروتمند شدن از زبان یک میلیونر

۱۰ راز ثروتمند شدن از زبان یک میلیونر

هارو اِکر که میلیونری خود- ساخته است، در کتاب پرفروش اش به نام “اسرار ذهن میلیونر، ” به شناسایی کنش های ویژه ای از ذهن شخص میلیونر می پردازد، که می توانند به افزایش مهارت شما و همچنین افزایش پول تان بینجامد. ما در اینجا…
بیشتر بخوانید