جمعه ۰۳ فروردین ۱۳۹۷

دختر

تشخیص جنسیت جنین بدون سونوگرافی!

تشخیص جنسیت جنین بدون سونوگرافی!

-تعیین جنسیت به سبک ابو علی سینا سالهای دور زمانی که هنوز سونوگرافی اختراع نشده بود ابو علی سینا با استفاده از روش ها و نشانه های مختلف تعیین جنسیت می کرد. تا نزدیک شدن روز سونوگرافی و تشخیص جنسیت بچه توسط متخصص ،مادر با تشخیص…
بیشتر بخوانید