جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

حرف زدن غیر مفهوم

تفاوت بین سکته و حمله قلبی را بدانید

تفاوت بین سکته و حمله قلبی را بدانید

اختصاصی چاره چی/ هم سکته و هم حمله قلبی به دلیل بسته شدن راه جریان خون به وجود می آید. در زمان حمله قلبی، خون قادر به رسیدن به قلب نیست. در زمان سکته هم، خون قادر به رسیدن به مغز نمی باشد.…
بیشتر بخوانید