دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

جو دوسر

برای کاهش کلسترول خون چه صبحانه هایی مناسب است؟

برای کاهش کلسترول خون چه صبحانه هایی مناسب است؟

اگر پزشک به شما پیشنهاد کرده است که تغذیه سالم تر و بهتر را در کنار ورزش جدی بگیرید تا بتوانید کلسترول خون را به وضعیت مطلوبی برسانید، باید با تغییر در ساختار صبحانه آغاز کنید. محققان می گویند که بخش قابل…
بیشتر بخوانید