سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

توانایی نه گفتن

با این روش «نه گفتن» به دیگران را آسان کنید

با این روش «نه گفتن» به دیگران را آسان کنید

اختصاصی چاره چی/ وقتی از کسی کمک می خواهیم، سخت است که جواب نه بشنویم. شنیدن همین کلمه به ظاهر معمولی می تواند غرورمان جریحه دار کند. بعضی اوقات هم به یک نفر جواب بله می دهیم فقط به خاطر اینکه به احساساتش…
بیشتر بخوانید