چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹

اعتماد به نفس

کلمات ممنوعه برای تربیت کودکان

کلمات ممنوعه برای تربیت کودکان

نصیحت، تذکر و امر و نهی را کاهش دهید و به موقع و اصولی از آن استفاده کنید به عنوان یک توصیه طلایی و کاربردی باید بدانید که اگر سطح توقع خود را از کودک کم کنید، درخواست هایتان را…
بیشتر بخوانید
در قرار ملاقات های عاشقانه هرگز اين اشتباهات را نکنید!

در قرار ملاقات های عاشقانه هرگز اين اشتباهات را نکنید!

خود را بی خیال نشان دادن این راهکار معمولاً به یکی از این دو دلیل استفاده می شود. اولین دلیل محافظت از نفس تان است. درمورد قرارهای ملاقات عاشقانه، همه آدم ها به طریقی از طرد و رد شدن می ترسند. وقتی تظاهر می کنید خیلی…
بیشتر بخوانید
شخصیت اطرافيان تان را از روی رنگ چشم هايشان بشناسيد!

شخصیت اطرافيان تان را از روی رنگ چشم هايشان بشناسيد!

چشم ها پنجره روح انسان است و رنگ چشم ها چیزی فراتر از یک ظاهر فیزیکی است. تحقیقات زیادی در ارتباط بین رنگ چشم با روانشناسی، سلامت و بیولوژی انسان شده است. چشم ها از دیدگاه عصب شناسی به قدری…
بیشتر بخوانید