سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

ارزشمندی

چه کار کنیم تا کودک حرف گوش کن شود؟

چه کار کنیم تا کودک حرف گوش کن شود؟

اختصاصی چاره چی/ شیوه های تربیتی کودکان در خانواده های مختلف، متفاوت است، برخی شیوه های تهاجمی یا تدافعی را انتخاب می کنند، برخی منفعل هستند و گروهی دیگر ترجیح می دهند رفتار قاطعانه ای در مقابل فرزندشان داشته باشند.…
بیشتر بخوانید