دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
آيا سگ ها زبان و لحن گفتار ما را می فهمند؟!

آيا سگ ها زبان و لحن گفتار ما را می فهمند؟!

اختصاصی چاره چی / یافته های یک تحقیق انجام شده بر روی سگ ها نشان می دهد که سگ ها حرف های ما و شیوه هایی که آن ها را بیان می کنیم می فهمند.

مدارک و شواهدی که ثابت می کنند حیوانات، برخلاف برداشت انسانها، خیلی هم حیوان نیستند، روز به روز بیشتر می شود.

همیشه گفته می شد که سگ ها موجودات با وفایی  هستند، اما اکنون مشخص شده که علاوه بر باوفا بودن، تشخیص احساسات و کلمات مختلف انسان ها هم از دیگر توانایی سگ هاست.

نتایج تحقیقات اخیر نشان داده شد که سگ ها از هر دو نیم کره مغزشان استفاده می کنند، نیم کره سمت راست برای تشخیص آواهای بلند و پایین و نیم کره چپ برای فهم کلمات استفاده می شود.

انسان ها نیز دقیقا از روی کلمات و نحوه ی ادای آن ها صحبت های یکدیگر را می فهمند.

برای مثال سگ ها زمانی که صاحبانشان آن ها را تشویق می کنند از میزان و لحن صدای آن ها متوجه حرفشان می شوند.

درواقع مرکز پاداش سگ ها در مغز آن ها زمانی فعال می شود که کلمات تشویق کننده با تن صدا یکسان باشد.

به عبارت دیگر سگ ها برای تشخیص حرف های آدم ها و تمایز میان تشویق، لحن خشن یا … از نیم کره چپ و برای نحوه بیان آن ها و آواها از سمت راست استفاده می کنند.

بنابراین سگ ها نه تنها حرف های ما را می فهمند بلکه با ترکیب آن ها با نحوه بیان ما، آن ها را برای خودشان تفسیر می کنند.

علاوه بر این سگ ها توانایی استفاده از ترکیب اطلاعات و فهمیدن احساس فرد را دارند. برای مثال وقتی صاحب سگ خمیازه می کشد، سگ هم برای ابراز هم یاری این  کار را انجام می  دهد.

مترجم : وحیده امینی

منبع : www.realsimple.com

(Visited 79 times, 1 visits today)