یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
١٧ تکنیک ویژه برای علاقه مند کردن دیگران به خودتان!

١٧ تکنیک ویژه برای علاقه مند کردن دیگران به خودتان!

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که دل تان می خواهد چند ترفند روانشناسی بلد باشید تا به سرعت همه را مجذوب خودتان کنید؟ ما ۱۷ تا از بهترین این ترفندها را برای تان آورده ایم! با ما همراه باشید.

بیشتردوستی ها آن قدر طبیعی ایجاد می شوند که نمی فهمید کی و چگونه شروع شدند. با این حال، گاهی می خواهید با شخص جدیدی طرح دوستی بریزید یا برای رفقای کنونی تان دوست بهتری باشید. برای آن که به شما از این نظر کمک کنیم، تحقیقات روانشناسی را گشتیم تا راهبردهایی علمی بیابیم مردم را به دوست داشتن تان وادارید. ادامه مطلب را بخوانید تا دریابید چگونه با سرعت بیش تری رابطه ی بهتری ایجاد کنید.

ترفند روانشناسی ۱: از آن ها تقلید کنید
این ترفند روانشناسی راهبرد منعکس کردن نامیده می شود، و شامل تقلید ماهرانه ی رفتار شخص دیگر است. هنگام صحبت کردن با یک نفر سعی کنید زبان بدن، ژست ها، و حالات چهره ی او را تقلید کنید.

 

ترفند روانشناسی ۲: زمان بیش تری را اطراف آن ها سپری کنید
طبق تاثیر صرف قرارگیری، افراد تمایل دارند چیزهایی را دوست بدارند که با آن ها آشنا هستند.  وقت گذراندن صرف با آدم ها می تواند باعث شود شما را بیش تر دوست داشته باشند. حتی اگر نزدیک دوستان تان زندگی نمی کنید، سعی کنید طبق روالی ثابت با آن ها باشید، مانند بیرون رفتن روزانه برای صرف قهوه یا گرفتن یک کلاس با یکدیگر.

ترفند روانشناسی ۳: از آدم های دیگر تعریف کنید
آدم ها با صفاتی ارتباط برقرار می کنند که برای توصیف افراد دیگری با شخصیت خودتان به کار می برید. این پدیده انتقال ناگهانی خصیصه نامیده می شود.
اگر شخصی دیگر را نابغه و مهربان توصیف کنید، آدم ها آن ویژگی ها را به شما نیز ارتباط می دهند. بر عکس آن هم صادق است: اگر مدام پشت سر دیگران بدگویی کنید، دوستان تان ویژگی های منفی را به شما ارتباط خواهند داد.

ترفند روانشناسی ۴: خلق وخوی خوبی داشته باشید
سرایت عاطفی چیزی را توصیف می کند که وقتی افراد به شدت تحت تاثیر خلق وخوی دیگران قرار می گیرند رخ می دهد. اگر می خواهید کاری کنید دیگران هنگام بودن کنارشان احساس شادی کنند، تمام سعی تان را بکنید عواطف مثبت منتقل کنید.

ترفند روانشناسی ۵: با دوستان  آن ها دوست شوید
تئوری شبکه ی اجتماعی پشت این اثر بست سه گانه نام دارد، یعنی وقتی دونفر دوست مشترکی دارند بیش تر احتمال دارد با هم دوست شوند.

ترفند روانشناسی ۶: همیشه تعریف و تملق نکنید
تئوری سود-زیان کشش بین فردی می گوید نظرات مثبت شما تاثیر بیشتری می گذارند اگر آنها را گاه و بیگاه استفاده کنید.
مطالعه ای که در ۱۹۶۵ توسط محققان دانشگاه مینه سوتا انجام گرفته است نشان می دهد این تئوری در عمل چگونه کار می کند. محققان ۸۰ دانشجوی مونث را به کار به صورت دونفره روی یک وظیفه گماشتند و سپس به آن دانشجویان اجازه دادند شریک شان را در هنگام صحبت درباره ی آنها ” استراق سمع ” کنند. در واقع محققان به شرکای آنها گفته بودند که چه بگویند.

در یک سناریو، تمام نظرات مثبت بود؛ در سناریوی دوم، نظرات همه منفی بود؛ در سناریوی سوم، نظرات از مثبت به منفی می رفت؛ و در سناریوی چهارم نظرات همه از منفی به مثبت می رفت.

چنان که مشخص شد، دانشجویان زمانی شریک شان را بیش تر دوست داشتند که نظرات از مثبت به منفی می رفت. که نشان می دهد آدم ها دوست دارند احساس کنند تا حدودی دل شما را برده اند.

نتیجه: اگرچه متناقض به نظر می رسد، اما سعی کنید کم تر از دوستان تان تعریف کنید.

 

ترفند روانشناسی ۷: گرم و شایسته باشید
روانشناس اجتماعی سوزان فیسک مدل محتوای کلیشه ای را پیشنهاد کرد، تئوری آن که آدم ها دیگران را براساس گرمی و مهارت شان قضاوت می کنند.

طبق این مدل، اگر بتوانید خودتان را گرم نشان دهید – یعنی غیررقابتی و دوستانه – آدم ها احساس خواهند کرد می توانند به شما اعتماد کنند. اگر شایسته به نظر برسید – برای مثال اگر موقعیت اقتصادی یا تحصیلی بالایی داشته باشید – تمایل بیش تری دارند به شما احترام بگذارند.

روان شناس هاروارد، امی کادی می گوید، به ویزه در محیط های کسب وکاری، مهم است اول گرمی و بعد شایستگی تان را نشان دهید.

او در کتابش به نام” حضور ” می گوید: ” از منظر تکاملی، برای بقای مان ضروری تر است که بدانیم آیا یک فرد شایسته ی اعتماد هست. ”

ترفند روانشناسی ۸ : گاه به گاه عیب های تان را نشان دهید
طبق اثر زمین خوردن، پس از آن که دچار اشتباه می شوید آدم ها شما را بیش تر دوست خواهند داشت– اما فقط در صورتی که معتقد باشند فرد شایسته ای هستید. آشکار کردن آن که بی نقص نیستید، شما را برای آدم های اطراف تان قابل  ارتباط تر و آسیب پذیرتر می کند.

 

ترفند روانشناسی ۹: روی ارزش های مشترک تان تاکید کنید
طبق یک مطالعه ی کلاسیک توسط تئودور نیوکامب، آدم ها بیش تر جذب کسانی می شوند که شبیه خودشان هستند. این امر اثر جاذبه ی شباهت نامیده می شود. در این آزمایش، نیوکامب نگرش های نمونه هایش را درمورد موضوعات بحث برانگیز، مانند روابط جنسی و سیاست، اندازه گیری کرد و بعد آن ها را با یکدیگر در خانه ای متعلق به دانشگاه میشیگان تنها گذاشت. در پایان اقامت شان، زمانی که نمونه ها با هم خانه  های شان نگرش های مشابهی درباره ی موضوعات اندازه گیری شده داشتند، آن ها را بیش تر دوست داشتند. اگر امیدوارید با کسی دوست شوید، سعی کنید نقطه ی مشترکی بین هردوی تان بیابید و بر آن تاکید کنید.

ترفند روانشناسی ۱۰: گاهی آن ها را لمس کنید
این امر لمس نیمه خودآگاه نامیده می شود، که وقتی شخصی را آن قدر ماهرانه لمس می کنید که به سختی متوجه می شود رخ می دهد. مثال های معمول آن شامل ضربه ی آهسته زدن به پشت یا لمس بازوی آن ها است که باعث می شود نسبت به شما احساس گرمی بیشتری کنند.

ترفند روانشناسی ۱۱: لبخند بزنید
در یک مطالعه، حدود ۱۰۰ زن دانشجوی دوره ی لیسانس به عکس های زن دیگری در یکی از چهار حالت زیر نگاه کردند: لبخند زدن در یک وضعیت بدنی باز، لبخند زدن در یک وضعیت بدنی بسته، لبخند نزدن در یک وضعیت بدنی باز یا لبخند نزدن در یک وضعیت بدنی بسته. نتایج نشان داد وقتی زن درون عکس لبخند می زد، صرف نظر از حالت بدنی اش، بیشتر دوست داشته می شد.
امتیاز: مطالعه ی دیگری نشان داد لبخند زدن هنگام ملاقات کسی برای نخستین بار، به تضمین به خاطر آوردن شما از سوی او کمک می کند.

ترفند روانشناسی ۱۲: ببینید شخص مقابل دوست دارد چگونه دیده شود
مردم دوست دارند به شیوه ای درک شوند که با باورهای شان درباره ی خودشان هماهنگ باشد.
این پدیده توسط تئوری خود تاییدگری توصیف می شود. همه ی ما به دنبال تایید دیدگاه های خودمان هستیم، چه منفی و چه مثبت.
برای تعدادی مطالعه در دانشگاه استنفورد و دانشگاه آریزونا، از شرکت کنندگانی که دارای برداشت مثبت و منفی از خود بودند، سوال شد آیا می خواهند با افرادی تعامل داشته باشند که برداشت های مثبتی از آن ها دارند یا برداشت های منفی.

ترفند روانشناسی ۱۳: به آن ها یک راز بگویید
خودافشاگری ممکن است یکی از بهترین تکنیک های رابطه سازی باشد.

در مطالعه ای که توسط آرتور آرون در دانشگاه استونی بروک انجام شد، دانشجویان با یکدیگر جفت شدند و به آن ها گفته شد باید ۴۵ دقیقه را برای شناخت بهتر یکدیگر باهم سپری کنند.
آزمایشگران تعدادی سوال در اختیار برخی از این گروه های دونفره قرار دادند که به شدت عمیق و شخصی بودند. برای مثال یکی از سوالات میانجی این بود که “در مورد رابطه  ی خود با مادرتان چه حسی دارید؟” و به سایر گروه ها سوالاتی برای بحث های کوتاه داده شد. برای مثال، یک سوال این بود که “تعطیلات مورد علاقه تان کدام است؟چرا؟”
در انتهای آزمایش، دانشجویانی که به طور فزاینده ای سوالات شخصی پرسیده بودند نسبت به دانشجویانی که در گفت وگوهای کوتاه شرکت داشتند، بیش تر با یکدیگر احساس صمیمیت می کردند.

می توانید این تکنیک را وقتی در حال آشنا شدن با کسی هستید، خودتان انجام دهید. برای مثال، می توانید با پرسیدن از دفعه ی قبلی که به سینما رفتند یه تدریج پی ببرید چه کسانی بیش از همه برای شان عزیز هستند. وقتی اطلاعات صمیمانه ای درباره ی شخص مقابل می فهمید، احتمالا به شما احساس نزدیکی بیش تری می کند و در آینده می خواهد به شما اعتماد کند.

ترفند روانشناسی ۱۴: از مردم چیزهای خوبی انتظار داشته باشید
طبق اثر پیگمالیون، آدم ها به گونه ای با دیگران برخورد می کنند که با انتظارات شان از آن ها مطابقت داشته باشد و از این رو باعث می شود آن شخص به گونه ای رفتار کند که آن انتظارات را تایید کند. اگر انتظار دارید کسی با شما دوستانه برخورد کند، بیشتر احتمال دارد با شما به شیوه ای دوستانه رفتار کند.

ترفند روانشناسی ۱۵: جوری رفتار کنید که گویی دوست شان دارید
روانشناسان مدتی است پدیده ای را شناخته اند که “دوسویگی دوست داشتن” نامیده می شود: وقتی فکر می کنیم شخصی دوست مان دارد ما نیز تمایل داریم او را دوست بداریم.

برای مثال، در یک مطالعه به شرکت کنندگان گفته شد احتمالا اعضای خاصی در یک بحث گروهی آن ها را دوست دارند. این اعضای گروه توسط آزمایشگر به صورت تصادفی انتخاب شده بودند.
پس از بحث، شرکت کنندگان نشان دادند افرادی که بیش از همه دوست داشتند همان کسانی بودند که تصور کرده بودند دوستشان دارند.

ترفند روانشناسی ۱۶: حس شوخ طبعی تان را نشان دهید
تحقیقی توسط دانشگاه ایالت ایلینویز و دانشگاه ایالت کالیفرنیا در لس آنجلس دریافت، صرف نظر از آن که آدم ها به دوست ایده آل یا شریک احساسی شان بیندیشند، داشتن حس شوخ طبعی واقعا اهمیت دارد.

در همین حال، نداشتن حس شوخ طبعی به ویزه در دفتر کار می تواند نتیجه ی عکس بدهد. مطالعه ی ۱۴۰ کارگر چینی بین سنین ۲۶ و ۳۵ سال نشان داد اگر افراد “اخلاق مدار” باشند در میان همکاران شان کم تر محبوب و دوست داشتنی هستند.

اخلاق مداری یعنی ارزش بالایی برای نشان دادن همدلی، انصاف و سایر ویژگی های اخلاقی قائل باشند. محققان گفتند دلیل این امر آن بوده است که افراد اخلاق مدار از سوی همکارانشان جدی تر به نظر می رسیدند.

ترفند روانشناسی ۱۷: بگذارید از خودشان بگویند
 وقتی به جای پر حرفی کردن درباره ی زندگی تان اجازه دهید شخصی یک یا دو ماجرا از زندگی اش را با شما شریک شود، خاطره های مثبت تری از تعامل با شما به جا می گذارد.

منبع:بازده

(Visited 44 times, 1 visits today)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *