دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
اگر فردی این ۱۰ علامت را داشت، خودشیفته هست!

اگر فردی این ۱۰ علامت را داشت، خودشیفته هست!

۱- باور اینکه شما بهتر از دیگران هستید.

۲- خیالپردازی درمورد قدرت، موفقیت و جذابیت خود.

۳- بزرگ جلوه دادن دستاوردها و استعدادهای خود.

۴- انتظار تحسین و تمجید مداوم دیگران را داشتن.

۵ – باور اینکه فردی خاص هستید و رفتار کردن بر طبق این باور.

۶- درک نکردن احساسات و عواطف دیگران.

۷ – تحقیر کردن کسانیکه از خودتان پایینتر می دانید.

۸ – حسادت کردن به دیگران. باور اینکه دیگران به شما حسادت می کنند.

۹ – داشتن اهداف غیرواقعبینانه.

۱۰ -داشتن اعتمادبه نفسی شکننده. به شدت آسیب  پذیر بودن.

(Visited 151 times, 1 visits today)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *