یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰
با این حرکات درد پا، زانو و لگن را تسکین بدهید

با این حرکات درد پا، زانو و لگن را تسکین بدهید

اختصاصی چاره چی/ درد مفصل یکی از دلایل عدم تعادل است. نواحی مشکل زا در پا، گردن، کمر و زانو است. در این مطلب لیستی از فعالیت های مفیدی که به شما در کاهش این درد کمک می کند را آورده ایم:

تلبه زدن پاشنه

روی پله پایینی یک پله کان بشینید و یک توپ تنیس را زیر پاشنه پا بگذارید. ساعد را به سمت زانو خم کنید و سعی کنید با پاشنه روی توپ بالا و پایین بروید. به مدت ۲ دقیقه تکرار کنید.

فشار به دیوار

رو به یک دیوار شوید و دستان را به عرض شانه روی آن بگذارید. یک پا را به فاصله ۳۰ سانتی متر جلو بیاورید. زانوی پای عقب را صاف نگه دارید و زانوی پای جلویی را به سمت دیوار خم کنید.

تکیه به دیوار

در حالت ایستاده پشت خود را به دیوار بچسبانید و پاها به فاصله عرض شانه باز باشند. زانوها را خم کنید ولی پشت و لگن به دیوار چسبیده باشد و این حالت را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید. چندین بار این حرکت را تکرار کنید.

بالا آوردن پای خارجی

به سمت راست خود بخوابید و بازوی راست را برای ایجاد تعادل صاف بگذاريد. پای چپ را تا جایی که می توانید بالا ببرید و سپس پایین بیاورید.

بلند کردن لگن

به پشت بخوابید و پاها را روی زمین بگذارید به شکلی که زانوها خم باشند. لگن را بالا بیاورید تا با شانه و زانوها در یک سطح باشد.

مترجم:سید صدرا شریعتی

منبع: BBC

(Visited 55 times, 1 visits today)