جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷
تمام آنچه که در مورد سفر هوایی با پرنده خانگی تان باید بدانید!

تمام آنچه که در مورد سفر هوایی با پرنده خانگی تان باید بدانید!

امروزه‭ ‬صاحبان حیوانات‭ ‬خانگی‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬مسافرت‭ ‬همراه‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬خود‭ ‬شده اند‭. ‬ گاهی‭ ‬اوقات‭ ‬پیدان‭ ‬کردن‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬چگونگی‭ ‬و‭ ‬الزامات‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬دشوار‭ ‬است‭ ‬مخصوصا‭ ‬اگرحیوان‭ ‬خانگی‭ ‬پرنده‭ ‬باشد‭. ‬ با‭ ‬توصیه ها‭ ‬و‭ ‬اصلاعاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬ساده‭ ‬بدون‭ ‬استرس‭ ‬و‭ ‬لذت‭ ‬بخش‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬پرنده‭ ‬است‭.‬
قبل‭ ‬از‭ ‬پرواز
۱-‭ ‬اول‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬تماس‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬مطمین‭ ‬شوید‭ ‬که‭ ‬۱‭) ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬می کنند‭ ‬۲‭) ‬یک‭ ‬جا‭ ‬برای‭ ‬پرنده‭ ‬خود‭ ‬رزور‭ ‬کنید‭. ‬بیشتر‭ ‬شرکت های‭ ‬هواپیمایی‭ ‬تنها‭ ‬دو‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سفر‭ ‬قبول‭ ‬می کنند‭.‬
۲- ‭ ‬یک‭ ‬قفس‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬خریداری‭ ‬کنید‭. ‬اگر‭ ‬پرنده‭ ‬شما‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬قفس‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ایستاده‭ ‬باشد‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬صندلی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬رزرو‭ ‬کنید‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬اجازه‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬شرکت‭ ‬تخصصی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬باشید‭. ‬ مطمئن‭ ‬شوید‭ ‬که‭ ‬قفس‭ ‬درب‭ ‬مناسبی‭ ‬دارد‭.‬
۳-‭ ‬یک‭ ‬چوب‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬طناب‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬ظرف‭ ‬غذا‭ ‬روی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬قرار‭ ‬دهید.
۴-قبل‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قفس‭ ‬عادت‭ ‬دهید‭.‬
۵- ناخن‭ ‬و‭ ‬نوک‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬کوتاه‭ ‬کنید. ‬اگر‭ ‬پرنده‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سفر‭ ‬فرار‭ ‬کند‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬باعث‭ ‬راحت تر‭ ‬شدن‭ ‬گرفتن‭ ‬پرنده‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬آسیب‭ ‬دیدن‭ ‬آن‭ ‬می شود‭.‬
۶- ‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ویتامین ها‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬معدنی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬قبل‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬تقویت‭ ‬کنید‭.‬
۷- ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬خود‭ ‬تهیه‭ ‬کنید‭. ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬برای‭ ‬ده‭ ‬روز‭ ‬اعتبار‭ ‬دارد‭. ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مقصد‭ ‬خود‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۰‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬اخذ‭ ‬گواهی‭ ‬بمانید‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬برگشت‭ ‬خود‭ ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬دوم‭ ‬را‭ ‬بگیرید‭. ‬اگر‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬وسایل‭ ‬اضافی‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬پرنده‭ ‬می خواهد،‭ ‬تهیه‭ ‬کنید‭. ‬وسایلی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬برگشت‭ ‬خود‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬وسایلی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬دیگر‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬متفاوت‭ ‬باشد‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬محدودیت ها‭ ‬و‭ ‬قرنطینه های‭ ‬دقیق تری‭ ‬برای‭ ‬برگشت‭ ‬لازم‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬ایلات‭ ‬امریکا‭ ‬برای‭ ‬این که‭ ‬به‭ ‬پرنده‭ ‬اجازه‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬بدهند‭ ‬باید‭ ‬مدارک‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬USDA‭ ,‬سازمان‭ ‬داخلی‭ ‬U‭.‬S‭. ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬تهیه‭ ‬کنند‭.‬
۸- ‭ ‬یک‭ ‬برچسب‭ ‬واضح‭ ‬با‭ ‬نوشته‭ ‬حیوان‭ ‬زنده‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬label‭ ‬که‭ ‬مقصد‭ ‬شما‭ ‬کجا است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬نشانه‭ ‬تشخیص‭ ‬است‭ ‬روی‭ ‬قفس‭ ‬بچسبانید‭.‬
۹- ‭ ‬کف‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬نپوشانید‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مسایل‭ ‬امنیتی‭ ‬امروزه،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬کف‭ ‬قفس‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬پیدا‭ ‬نباشد‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬خواسته‭ ‬شود‭ ‬پرنده‭ ‬و‭ ‬محتوای‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬کنید‭.‬
۱۰-‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬امکان‭ ‬سفر‭ ‬هوایی‭ ‬برای‭ ‬پرنده‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬دریایی‭ ‬استفاده‭ ‬نکنید‭. ‬زیرا‭ ‬سفر‭ ‬با‭ ‬کشتی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پرنده‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬سرد‭ ‬یا‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬مواجه‭ ‬شود‭.‬
کمی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سفر
۱- ‭ ‬دو‭ ‬ساعت‭ ‬زود تر‭ ‬به‭ ‬فرودگاه‭ ‬بروید‭ ‬زیرا‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬هماهنگی‭ ‬های‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭.‬
۲- ‬پرواز‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬می کنند
۳-‭ ‬به‭ ‬پرنده‭ ‬زمان‭ ‬کافی‭ ‬داده‭ ‬تا‭ ‬آب‭ ‬بنوشد‭.‬
۴- ‬میوه‭ ‬و‭ ‬سبزیجات‭ ‬تازه‭ ‬در‭ ‬ظرف‭ ‬غذا‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭. ‬هندوانه،‭ ‬طالبی،‭ ‬انگور‭ ‬سبز‭ ‬یا‭ ‬قرمز،‭ ‬فلفل‭ ‬سبزو‭ ‬قرمز‭ ‬یا‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬یا‭ ‬کدو‭ ‬تنبل‭ ‬پخته‭ ‬شده‭ ‬بهترین‭ ‬گزینه ها‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬هستند‭.‬
در‭ ‬فرودگاه‭ ‬باید‬
۱-‭ ‬به‭ ‬مسئول‭ ‬بلیط‭ ‬خبر‭ ‬دهید‭ ‬شما‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬با‭ ‬رزور‭ ‬جای‭ ‬قبلی‭ ‬دارید‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬بلیط‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نیاز‭ ‬بدهید‭.‬
‭ ‬۲- در‭ ‬صورت‭ ‬لزوم‭ ‬پرنده‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬اشعه‭ ‬ایکس‭ ‬عبور‭ ‬دهید‭.‬
‭ ‬۳- در‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬آرام‭ ‬بمانید‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬کمک‭ ‬کنید‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬مسئولین‭ ‬هواپیمایی‭ ‬و‭ ‬محافظتی‭ ‬با‭ ‬پرندگان‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬آشنا‭ ‬نباشند‭.‬
۴- ‬دوباره‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬برچسب ها‭ ‬را‭ ‬چک‭ ‬کنید‭.‬
۵- پرسنل‭ ‬هواپیمایی‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬می گویند‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬کجا‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭. ‬اگر‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬کوچک‭ ‬باشد‭ ‬می گویند‭ ‬زیر‭ ‬صندلی‭ ‬جلوی‭ ‬خود‭ ‬بگذارید‭. ‬یک‭ ‬پتو‭ ‬اطراف‭ ‬قفس‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬جلوی‭ ‬آن‭ ‬گذاشته‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬چرخیدن‭ ‬پرنده‭ ‬اطراف‭ ‬قفس‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭.‬
۶- اگر‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬پرنده‭ ‬بزرگ‭ ‬مسافرت می کنید‭(Air travel with pet bird) ‬ ‬یک‭ ‬صندلی‭ ‬برای‭ ‬پرنده‭ ‬گرفته اید‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬صندلی‭ ‬محکم‭ ‬می کنیم‭ (‬کمربند‭ ‬ایمنی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬جلوی‭ ‬قفس‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬میله‭ ‬بافته‭ ‬و‭ ‬قلاب‭ ‬ان‭ ‬را‭ ‬گیر‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬پتو‭ ‬یا‭ ‬کاور‭ ‬قفس‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بپوشانید‭.‬

منبع: worldpets

 

(Visited 74 times, 1 visits today)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *