دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
اگر براي گفتگو با همسرتان مشکل دارید، این مطلب را بخوانيد!

اگر براي گفتگو با همسرتان مشکل دارید، این مطلب را بخوانيد!

شايد از نظر شمايی كه نمی توانيد ۵ دقيقه در مورد گرفتن يک تصميم ساده با همسرتان حرف بزنيد و بی آنكه ميانه تان شكراب شود از پای ميز مذاكره بلند شويد، مردها عجيب ترين آدم های روی زمين باشند. اما واقعيت اين است كه مردها چندان هم عجيب نيستند. اغلب آقايان الگوهای واحدی برای فكر كردن و واكنش نشان دادن دارند و البته از آنجا كه اغلب خانم ها هم به شيوه های ثابتی می خواهند با همسرشان وارد گفت وگو شوند و حاضر نيستند با آزمون و خطا اين روش ها را تغيير دهند، شانس ختم به خير شدن بحث های زن و شوهری پايين می آيد.
اما باور كنيد كه توی دست گرفتن رگ خواب همسرتان كار سختی نيست و اگر برخی ريزه كاری ها را رعايت كنيد، می توانيد بدون بالا رفتن صدا يا برگرداندن روی تان، گفت وگوی امروز تان با آقای همسر را به سرانجام برسانيد. ما اين نكات ساده اما مهم را با شما در ميان می گذاريم.

Portrait of a handsome young man whispering a secret to a cute woman against white

قبل از تصميم گرفتن چرت بزنيد!

اگر شما هم از آن دسته خانم هايی هستيد كه بی مقدمه و در يک لحظه مهم ترين تصميم های زندگی شان را می گيرند و انتظار دارند همسرشان گوش به فرمان شان شود، خبر خوبی برای تان نداريم. گذشته از اين كه مردها نمی توانند مثل شما در لحظه تصميم گيری كنند، بايد بدانيد كه خود شما هم پيش از چيدن برخی مقدمات نمی توانيد بهترين تصميم را بگيريد.
اگر فكری به سرتان زده، پيش از آنكه با همسرتان آن را در ميان بگذاريد، خودتان را به يک چرت نيم ساعته  مهمان كنيد. محققان می گويند، چرت زدن قدرت تصميم گيری را بالا می برد و به افكار شما سر و سامان می دهد؛ پس بخوابيد و بگذاريد فكری كه به سرتان زده ته نشين شود و اگر بعد از بيدار ی باز هم در موردش مصمم بوديد، آن را با همسرتان در ميان بگذاريد.

پازل را كامل كنيد
پيش از آنكه همسرتان را به بی توجهی محكوم كنيد، به شرايطی كه برای بحث كردن انتخاب كرده ايد نگاه كنيد. مردها مثل خانم ها نمی توانند چند كار را در يک زمان انجام دهند و اگر همسرتان مشغول سفت كردن پيچ های در است يا برنامه نود می بيند، نمی توانيد از او انتظار داشته باشيد با شما در مورد چيزهايی كه تمام روز به آن ها فكر می كرديد صحبت كند و بی مقدمه تصميمش را هم بگيرد.
بهتر است زمانی كه همسرتان در وضعيت مناسب است از او بپرسيد كه آيا آماده گفت وگو هست و بعد هم به جای اينكه در لحظه گفت وگو منتظر پاسخ نهايی اش باشيد، از همسرتان بخواهيد به حرف های تان فكر كرده و چند ساعت بعد نتيجه را اعلام كند. البته نبايد اين احتمال را كه همسرتان فكر كردن به حرف های شما را فراموش خواهد كرد هم ناديده بگيريد و از چنين اتفاقی تعجب نكنيد.

 خودتان را جای ديگران نگذاريد
اگر ملاک گرفتن تصميم تان، اطلاعاتی است كه ديگران به شما داده اند يا برداشت هايی است كه با مشاهده زندگی آن ها پيدا كرده ايد، بايد بگوييم خطر بزرگی تهديد تان می كند. درست است كه شما می توانيد از سختی ها و شكست های ديگران درس بگيريد و البته با نگاه كردن به موفقيت های شان چند قدم به پيدا كردن كليد موفقيت نزديک شويد اما يادتان نرود شما دقيقا در شرايط آن ها نيستيد و ممكن است آن ها هم با قرار گرفتن در موقعيت شما، تصميمی متفاوت از آنچه امروز می گيرند اتخاذ كنند.
visitorsvis-2ycsyhlmv24c49r6589i4q
از هيچ چيز تعجب نكنيد
شما نمی توانيد تصميمی تازه بگيريد و هيچ پيامدی را در زندگی تان احساس نكنيد. همه راه های تازه ای كه انتخاب می كنيد، هزينه هايی را هم به زندگی تان تحميل می كنند. گرچه شما قبل از رفتن از آن راه ها بايد هزينه های شان را هم محاسبه كنيد اما فراموش نكنيد كه بخشی از پيامد های آن اتفاق ها از چشم شما پنهان می ماند و تا زمانی كه در شرايط پيش آمده قرار نگيريد، نمی توانيد احساس شان كنيد.
به همين دليل اگر همسرتان هميشه به تغيير ها به شيوه خاصی واكنش نشان می داده، بايد انتظار كمی تعديل شدن واكنش يا تشديد شدنش در اين گفت وگو را داشته باشيد و از چنين پيش آمد هايی تعجب نكنيد. گذشته از اين همسرتان هم مثل همه آدم ها ممكن است خط قرمزهايی داشته باشد و عجيب نيست اگر شما از برخی از اين خط قرمز ها بی خبر باشيد. به همين دليل است كه گاهی به خيال خودتان يک بحث ساده را پيش می كشيد اما با واكنش اغراق شده او روبه رو می شويد. اين موقعيت دقيقا همان موقعيتی است كه ندانسته در آن از خط قرمزهای پنهان همسرتان عبور كرده ايد.

درهاي گفت وگو را نبنديد
اين بار هم به نتيجه اي كه مي خواستيد نرسيديد؟ اشكالي ندارد. شما هنوز هم براي تغيير دادن مسير زندگي تان و اصلاح كردن برخي ايرادهايي كه به رابطه تان وارد مي دانيد زمان داريد. اگر امروز در بحث در مورد يك موضوع خاص به نتيجه اي كه مي خواستيد نرسيديد، نبايد ماجرا را تمام شده بدانيد.
شايد اين بار هم درجا زده باشيد و دستاوردي نداشته باشيد، شايد هم تنها يك قدم به حل مشكل نزديك تر شده باشيد؛ مهم اين است كه شما نظرتان را به همسرتان گفته و بيهوده او را در اين خيال كه همه چيز ايده آل است نگه نداشته باشيد. مطمئن باشيد بيان نارضايتي اولين و مهم ترين قدم  برای خلاص شدن از آن است.

پشت ديوار ترس قايم نشويد
ترس از باخت می تواند باعث عقب نشينی شما شود. عجيب نيست كه وقتی پاسخ منفی همسرتان را می دانيد، حتی فكر مذاكره كردن با او را هم نكنيد. تحمل كردن چيزهای آزار دهنده به خاطر ترس از باختن در گفت وگو های زن و شوهری يا ترس از دعواهای زناشويی، يكی از خطرناک ترين اتفاقاتی است كه در كمين شما نشسته است. تصور نكنيد يک زندگی بی دعوا و بحث، زندگی موفقی است.

پوست بتركانيد
روی همسرتان، رفتارها و حرف هايش ذره بين بگذاريد؛ نه به اين دليل كه اشتباهات او را بزرگتر ببينيد بلكه برای پيش بينی كردن خواسته ها و واكنش هايش با دقت به لحظه لحظه زندگی او خيره شويد.
درست است كه همه آدم ها و البته همه مردها از كليشه های رفتاری مشابهی پيروی می كنند اما نبايد فراموش كنيد كه همسرتان در نوع خود يک مرد منحصر به  فرد است كه ممكن است بسياری از رفتارهايش در آن كليشه ها نگنجد؛ پس به جای اين كه از نويسنده ها و مشاورها انتظار داشته باشيد همه چيز را با شما در ميان بگذارند، خودتان برای خود يک كارگاه همسرشناسی برگزار كنيد.

منبع: سیب سبز

(Visited 22 times, 1 visits today)

Portrait of a handsome young man whispering a secret to a cute woman against white

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *