چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶

صمیمیت

۱۳ عبارتی که نباید در محل کار بگویید

۱۳ عبارتی که نباید در محل کار بگویید

اختصاصی چاره چی/ کارشناسان معتقدند نحوه ارتباط برقرار کردن ما با همکاران و مدیرمان در محل کار، شخصیت ما و درک دیگران را از ما می سازد و همچنین در سرعت پیشرفت کاری و اعتماد به نفس ما تاثیر گذار…
بیشتر بخوانید