پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶

زمستان

چگونه در زمستان کمپ بزنیم؟

چگونه در زمستان کمپ بزنیم؟

تابستان معمولا شلوغ ترین فصل کمپینگ است. ولی افرادی هستند که ترجیح می دهند زمستان ها این کار را انجام دهند. کمپینگ در زمستان چالش برانگیزتر است و صحنه های زیبایی که دراین فصل در طبیعت می بینید هیچ زمانی…
بیشتر بخوانید