پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

خجالتی بودن

١۶ کاری که یک مرد متشخص و روشنفکر هرگز انجام نمی دهد!

١۶ کاری که یک مرد متشخص و روشنفکر هرگز انجام نمی دهد!

مردی مدرن بودن معانی زیادی دارد. به معنای مهربان بودن و روشنفکر بودن است ( البته روشنفکری هم حدود خود را دارد ). یک مرد مدرن این را پذیرفته که دنیا تغییر کرده. یک مرد مدرن ظاهرش خوب است، بوی…
بیشتر بخوانید
اگر شما هم خجالتی هستید، با این روش ها بر کم رویی تان غلبه کنید

اگر شما هم خجالتی هستید، با این روش ها بر کم رویی تان غلبه کنید

اختصاصی چاره چی/ خیلی از کسانی که در اطراف ما هستند، به خصوص افراد درون گرا، از بودن کنار جمع لذت نمی برند و برای داشتن یک ارتباط موثر با دیگران باید بر این کم رویی شان غلبه کنند. البته…
بیشتر بخوانید