یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵

خانواده

این علائم به شما می گویند که زندگیتان نیاز به تغییر دارد

این علائم به شما می گویند که زندگیتان نیاز به تغییر دارد

اختصاصی چاره چی / خیلی وقت‌ ها اجازه می‌دهیم زندگی هر طور که دوست دارد بگذرد، هرچه که برایمان پیش می ‌آورد را می ‌پذیریم و امروزمان تفاوتی با دیروزمان ندارد، این نسبتا طبیعی و راحت به نظر می‌رسد اما…
بیشتر بخوانید
١٢ ویژگی خانواده های مستحکم و منسجم را بشناسید

١٢ ویژگی خانواده های مستحکم و منسجم را بشناسید

این روزها که بیشتر افراد به سمت تنهایی زندگی کردن رو آوردند؛ هستند خانواده هایی که ارتباط قوی با هم دارند و استحکام و انسجام خاصی بین اعضای خانواده برقرار است. در ادامه ویژگی های یک خانواده مستحکم و منسجم…
بیشتر بخوانید