شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

زیبایی

کدام یک از خال هایی که در بدن داریم را باید بردایم؟

کدام یک از خال هایی که در بدن داریم را باید بردایم؟

خال‌ها ضایعات پوستی مسطح یا برجسته پوست هستند که روی پوست دیده می‌شوند. خال‌ها معمولا ابتدا ضایعات قهوه‌ای رنگ مسطح و صاف، شبیه به کک و مک هستند. با گذشت زمان ممکن است بزرگتر، پررنگ‌تر و یا برجسته‌تر شوند. انواع…
بیشتر بخوانید