چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زیبایی

خانومانه/ ۲۴ راز جوان ماندن از زبان زنانی که پیر نمی‌شوند!

خانومانه/ ۲۴ راز جوان ماندن از زبان زنانی که پیر نمی‌شوند!

۱. انجام کاری متهورانه راز جوان ماندن من این است: “من هیجان و انگیزه‌ی زیادی در وجود خودم حس می‌کنم! هیچ چیزی بیش‌تر از انجام کاری که کمی خطرناک است، باعث نمی‌شود که احساس جوانی و طراوت در من زنده…
بیشتر بخوانید