شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

خانه داری

روش های تمیز کردن حمام

روش های تمیز کردن حمام

دوش خشک: این را در خانه به یک قانون تبدیل کنید که نفر آخری که از حمام استفاده می کند باید با یک دستمال دیوار، شیر آب و دوش را خشک کند. این کار روند زنگ زدگی فلزات و ایجاد لکه های نازیبا…
بیشتر بخوانید