یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

تربیت فرزند

۱۰ روش برخورد صحیح با کودکان اوتیسمی

۱۰ روش برخورد صحیح با کودکان اوتیسمی

۱. کودکان اوتیسمی از فردیتی مستقل برخوردارند همانطور که هر یک از ما فقط یک شخص متمایز هستیم و کپی ای از ما وجود ندارد، کودکان اوتیسمی نیز از فردیت برخوردارند. این کودکان هم از مهارت های متعددی برخوردارند و…
بیشتر بخوانید