پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶

روانشناسی

سبک رانندگی تان شخصیت شما را لو می دهد

سبک رانندگی تان شخصیت شما را لو می دهد

اگر دوست دارید درمورد آنچه سبک رانندگی تان درمورد شخصیت تان می گوید بیشتر بدانید، نگاهی به این تست بیندازید. کدامیک از این سبک های گرفتن فرمان در دست سبک شما در رانندگی است؟ ایدآل گرا در کلاس رانندگی به شما یاد داده اند که دست های…
بیشتر بخوانید
با نوجوان پر حرف چگونه برخورد کنیم؟

با نوجوان پر حرف چگونه برخورد کنیم؟

برخی از بچه ها در سنین نوجوانی به معضل «زیاد حرف زدن» دچار می شوند. شخصیت «آن شرلی» که کارتونش را بارها از تلویزیون دیده ایم، یکی از معروف  ترین مصادیق شخصیت این نوجوانان است. این نوجوانان علاقه و توانایی این را دارند که ساعت ها گوشی…
بیشتر بخوانید